Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie

SAMORZĄD

Członkami Stowarzyszenia "Pro Civitas" w Piekoszowie na chwilę obecną jest czterech Radnych Gminy Piekoszów. Jednym z naszych celów statutowych jest działanie na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy Piekoszów w oparciu o Polskie tradycje i obyczaje. Gmina Piekoszów boryka się z wieloma problemami ale jednym z najpoważniejszych jest sytuacja środowiska naturalnego, które z roku na rok ulega coraz większemu skażeniu w skutek działalności podmiotów silnie oddziaływujących na środowisko naturalne. Nasze działania są nakierowane na ochronę ludzi i środowiska a co za tym idzie poprawy warunków życia mieszkańców.

FUNDUSZE UE

Pro Civitas od lat skutecznie aplikuje o środki z funduszy UE. Dzięki tym pieniądzom udaje się nam realizować działania na rzecz rozwoju edukacji, poprawy bezpieczeństwa, promocji Gminy Piekoszów oraz kultywowania kultury i sztuki. Autorami pierwszych projektów byli młodzi mieszkańcy naszej Gminy, w chwili obecnej są jednymi z najlepszych specjalistów w tej dziedzinie w naszym województwie. Jezeli czujesz że chcesz zrobić coś dla innych lub szukasz możliwości rozwoju kariery zawodowej skontaktuj się z nami w celu wspólnej pracy nad kolejnymi projektami.

FEDERACJA

Współpraca jaką zawiązuje nasze Stowarzyszenie z przedsiębiorcami, innymi organizacjami pozarządowymi, różnymi urzędami oraz samorządami to działanie na rzecz rozwoju. Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych posiada rozwiniętą sieć partnerstw w województwie Świętokrzyskim, na terenie kraju oraz poza jego granicami. Posiadania dużej i sprawnej sieci partnerów pozwala nam realizować ciekawe projekty oraz angażować się w ogólnopolskie inicjatywy.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Stowarzyszenie Pro Civitas w Piekoszowie